Aktie och ägare

Bild till textkolumn nr 1

Det totala antalet aktier är 823 113 aktier.

ISIN: SE0015960828

Empir Vezzel Applications AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit