Multiport

Bild till textkolumn nr 1

Multiport är en kabelränna i plast till järnvägen som klarar högt ställda krav och fogas enkelt samman med handkraft. Förläggning sker utan maskinhjälp då varje kanal väger 9 kg, så i princip kan tågen rulla eller annat spårarbete fortgå medan arbetet med kanalen pågår.

Bild till textkolumn nr 2
Empir Vezzel Applications AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 0702479707
E-post: info@vezzel.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit